FREE SHIPPING WORLDWIDE

Bed Sheet Size Chart

 Size Bed Sheet Size (cm) Bed Sheet Size(in)
Twin 168 X 239
66 X 94
Full 213 X 244
84 X 96
Queen 239 X 269
94 x 106
King 284 X 269
112 X 106